EESTI KULTURISMI JA FITNESSI LIIDU JA EESTI SPORDIKLUBIDE ÜHISPÖÖRDUMINE VABARIIGI VALITSUSE POOLE

Vabariigi Valitsus otsustas seoses COVID-19 pandeemia ja eriolukorra väljakuulutamisega sulgeda muuhulgas spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid ning muud spordirajatised. See on toonud kaasa kogu spordisektori seiskumise. Lisaks ei arvesta vabariigi valitsuse esialgsed meetmed spordiklubide toetamisega ning treenerite huvidega. EKFL koos suuremate Eesti spordiklubidega on esitanud Eesti Vabariigi peaministrile järgmised ettepanekud meetmete osas:

Kiidame Vabariigi Valitsust juba ette võetud sammude eest ning esitame täiendavalt omapoolsed ettepanekud täiendavate meetmete rakendamiseks, mis spordiklubide ellujäämise ja edasise toimimise seisukohalt on hädavajalikud:

  • (i) Vabastada eriolukorra kehtivuse ajal spordiklubid omapoolse töötasu panuse kohustusest (150 eurot) ning eriolukorra järgselt kõigist tööjõumaksudest vähemalt 6 kuu jooksul.
  • (ii) Leida võimalus meetme kohaldamiseks, millega hüvitatakse sissetulek treeneritele, kes ei kvalifitseeru Töötukassa meetme alla (sh käsunduslepingu alusel teenust osutavad füüsilised isikud, FIE-d, äriühingu kaudu teenust osutavad isikud, kelle tulud on samuti 100% langenud).
  • (iii) Töötada välja meede, mis võimaldaks vabastada spordiklubid üüri- ja kommunaalkulude ning muude jooksvate kulude (nt seadmete liisingumaksed) tasumise kohustusest eriolukorra kehtivuse ajal ja selle järgselt 6 kuu jooksul. Alternatiivselt hüvitada vastavad kulud riigi poolt kas spordiklubidele või üürileandjatele.
  • (iv) Vabastada spordiklubid osutatud teenuste pealt käibemaksu tasumise kohustusest 12 kuu vältel pärast eriolukorra lõppemist.
  • (v) Lubada Terviseameti ettekirjutusel ning EOK-ga kokkuleppel klubidel, kes saavad ja soovivad ning kes vastavad kehtestatud Terviseameti nõuetele võimaldada Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ametliku võistleja litsentsi omavate sportaste treeninguid jõusaalides.

Pöördumise terviktekstiga saab tutvuda siin:

EKFL ja Eesti Spordiklubide ühispöördumine