fbpx

Teadmiseks võistlejale

EKFL võistleja litsents

Litsents kehtib ühe kalendriaasta  ja maksab 75€. Laste litsentsitasu on 25€. Võistleja litsentsi väljastatakse ainult 1 kord aastas, kalendriaasta alguses (v.a enne algajate võistluseid esmakordsed võistlejad)
Litsentsitaotluse esitab sportlane klubile, klubi kinnitab ja saadab edasi EKFLi peasekretärile.

Kuidas taotleda võistleja litsentsi?

1) Täida litsentsi taotlusvorm . Vormi täitmiseks on teil vaja programmi Acrobat Readerit, mille saate SIIT. Pikemat õpetust saate vaadata SIIT
2)  Saada täidetud ankeet digiallkirjastatuna koordinaatorile 

3) Tasu läbi e-poe EKFL sportlase aasta litsents.

 

Võistlustele pääsemine

Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel ja välisvõistlustel saavad osaleda ainult EKFL-i liikmesklubide sportlased, kes omavad litsentsi. See tähendab, et vajadusel peab sportlane pöörduma mõne liikmesklubi poole sooviga sellega liituda või astub klubi ise EKFL-i liikmeks.

Osalemisest IFBB poolt sanksioneerimata võistlustel ja üritustel

EKFL-i litsentsiomanikel, kes osalevad IFBB poolt sanktsioneerimata võistlusel/üritusel, peatatakse litsents koheselt ja nad saavad tähtajatu võistluskeelu.

Sportlased, kellel pole EKFL-i litsentsi ja kes osalevad sellistel võistlustel või üritustel, peavad arvestama asjaoluga, et tulevikus EKFL-i võistlustel osalemiseks peavad nad eelnevalt läbima dopingukontrolli, mille maksumus tuleb tasuda sportlasel endal.

Väljavõte IFBB põhikirjast (19.3. üldsätted)

7. Sportlast või ametnikku, kes osaleb IFBB poolt sanktsioneerimata või heaks kiitmata võistlusel või üritusel, võidakse trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita. Osalemine hõlmab endas võistlemist, külalisesinemist, seminari, loengu või muu sarnase esitluse andmist, võistluste hindamist, ametikohuste täitmist, oma nime ja/või pildi kasutamise lubamist reklaami eesmärgil ning IFBB poolt sanktsioneerimata võistlustest ja üritustes osavõtmist mistahes muul kujul või viisil.

8. Vastavalt Konstitutsioonile ja Reeglistikule või siseriikliku, regionaalse või kontinentaalse liidu konstitutsioonile ja reeglistikule ei tohi IFBB poolt tunnustatud sportlane, kohtunik, ametnik ega muu liige kuuluda mõne teise kulturismi ja/või fitnessi organisatsiooni liikmeskonda. Samuti ei tohi liige osaleda ega propageerida teiste organisatsioonide tegevust mistahes kujul või viisil. Vastasel juhul võidakse liiget trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita.

 

Klubivahetus

Sportlase klubilist kuuluvust sama kalendriaasta jooksul muuta ei saa. Üleminekusoovist tuleb informeerida oma klubi, kes teatab sellest EKFL-ile detsembrikuu jooksul. Klubivahetuse alustamiseks tuleb täita ankeet (.pdf) või ankeet (.docx) kolme osapoole vahel vastavalt kodukorrale. Üleminekut ei kinnitata EKFLi poolt ennem, kui ülemineku tasu on alaliidu pangakontole laekunud. Klubivahetuse tasu on 10€.

Võistlustele registreerimine

Võistlustele registreerimine käib läbi e-poe valides soovitud võistlus ja täites kõik vajalikud väljad. Kodulehel olevas võistluste kalendris on kõikide võistluste all osalemisnimekirjad, kuhu on lisatud võistlustele registreerunud sportlased.

Võistluste kalender http://www.ifbb.com/ifbb-board/

Kui võistleja kavatseb planeeritud võistlusel mitte osaleda, on ta kohustatud teavitama EKFL-i enda mitteosalemisest 1 nädal enne võistluste algust. Ilma mõjuva põhjuseta mitteteatamisel peab võistleja tasuma trahvi poole litsentsitasu ulatuses.

Trahvi mittetasumisel peatab EKFL võistleja litsentsi.

Euroopa ja maailmameistrivõistlustele pääsemine

Et pääseda Euroopa ja maailmameistrivõistlustele, peab sportlane osalema EM-le eelnenud Eesti karikavõistlustel või  MM-le eelnenud Eesti meistrivõistlustel.

Kui EM-l ja MM-l on korraldajate poolt kehtestatud võistlejate arvu piirangud, siis lähtub EKFL valikute tegemisel reeglina sportlikust printsiibist ehk siis viimase valikvõistluse tulemustest.

Rahvusvaheliselt tiitlivõistlustelt medali saanud sportlasele korvab EKFL rahaliste võimaluste olemasolul osaliselt või täielikult tiitlivõistluse osalemistasu ja transpordikulud.