fbpx

Teadmiseks võistlejale

Osalemisest IFBB poolt sanksioneerimata võistlustel ja üritustel

EKFL-i litsentsiomanikel, kes osalevad IFBB poolt sanktsioneerimata võistlusel/üritusel, peatatakse litsents koheselt ja nad saavad tähtajatu võistluskeelu.

Sportlased, kellel pole EKFL-i litsentsi ja kes osalevad sellistel võistlustel või üritustel, peavad arvestama asjaoluga, et tulevikus EKFL-i võistlustel osalemiseks peavad nad eelnevalt läbima dopingukontrolli, mille maksumus tuleb tasuda sportlasel endal.

Väljavõte IFBB põhikirjast (19.3. üldsätted)

7. Sportlast või ametnikku, kes osaleb IFBB poolt sanktsioneerimata või heaks kiitmata võistlusel või üritusel, võidakse trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita. Osalemine hõlmab endas võistlemist, külalisesinemist, seminari, loengu või muu sarnase esitluse andmist, võistluste hindamist, ametikohuste täitmist, oma nime ja/või pildi kasutamise lubamist reklaami eesmärgil ning IFBB poolt sanktsioneerimata võistlustest ja üritustes osavõtmist mistahes muul kujul või viisil.

8. Vastavalt Konstitutsioonile ja Reeglistikule või siseriikliku, regionaalse või kontinentaalse liidu konstitutsioonile ja reeglistikule ei tohi IFBB poolt tunnustatud sportlane, kohtunik, ametnik ega muu liige kuuluda mõne teise kulturismi ja/või fitnessi organisatsiooni liikmeskonda. Samuti ei tohi liige osaleda ega propageerida teiste organisatsioonide tegevust mistahes kujul või viisil. Vastasel juhul võidakse liiget trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita.

Võistlustele pääsemine

Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel ja välisvõistlustel saavad osaleda ainult EKFL-i liikmesklubide sportlased, kes omavad litsentsi. See tähendab, et vajadusel peab sportlane pöörduma mõne liikmesklubi poole sooviga sellega liituda või astub klubi ise EKFL-i liikmeks.

Litsents

Litsents kehtib kalendriaasta jooksul ja maksab 50€. Laste litsentsitasu on 25€.
Litsentsitaotluse koos maksekinnitusega esitab sportlane klubile.

Kuidas taotleda võistleja litsentsi?

1) Täida litsentsi taotlusvorm (näidis saadaval SIIN). Vormi täitmiseks on teil vaja programmi Acrobat Readerit, mille saate SIIT. Pikemat õpetust saate vaadata SIIT.
2) Tasu EKFL kontole EE392200221061904652 summa 50€. Selgitusse lisa võistleja nimi, klubi nimi, võistleja litsents – aastaarv.
3) Saada täidetud ankeet ja makset tõendav dokument oma klubi võistlusspordi koordinaatorile

Klubivahetus

Sportlase klubilist kuuluvust sama kalendriaasta jooksul muuta ei saa. Üleminekusoovist tuleb informeerida oma klubi, kes teatab sellest EKFL-ile detsembrikuu jooksul. Klubivahetuse alustamiseks tuleb täita ankeet (.pdf) või ankeet (.docx) kolme osapoole vahel vastavalt kodukorrale. Üleminekut ei kinnitata EKFLi poolt ennem, kui ülemineku tasu on alaliidupangakontole laekunud.

Võistlustele registreerimine

Võistlustele registreerimine käib klubide kaudu, st klubi esitab EKFL-ile oma sportlaste nimekirja. Võistleja peab esitama klubile info enda planeeritud võistluste kohta kaks korda aastas (kevadhooaeg 01.01.-30.06 ja sügishooaeg 01.07-31.12).  Info tuleb edastada EKFL-ile üks nädal enne oma esimese planeeritud võistluse viimasest ülesandmiskuupäevast.

Võistluste kalender http://www.ifbb.com/ifbb-board/

Kui võistleja kavatseb planeeritud võistlusel mitte osaleda, on ta kohustatud teavitama EKFL-i enda mitteosalemisest 1 nädal enne võistluste algust. Ilma mõjuva põhjuseta mitteteatamisel peab võistleja tasuma trahvi poole litsentsitasu ulatuses, st 25€.

Trahvi mittetasumisel peatab EKFL võistleja litsentsi.

Euroopa ja maailmameistrivõistlustele pääsemine

Et pääseda Euroopa ja maailmameistrivõistlustele, peab sportlane osalema EM-le eelnenud Eesti karikavõistlustel või  MM-le eelnenud Eesti meistrivõistlustel.

Kui EM-l ja MM-l on korraldajate poolt kehtestatud võistlejate arvu piirangud, siis lähtub EKFL valikute tegemisel reeglina sportlikust printsiibist ehk siis viimase valikvõistluse tulemustest.

Eliitkoondis

2017 aastal kuuluvad eliitkoondisse sportlased, kes on 2016 aastal olnud EM-l või MM-l esikuuikus, kuid tingimusel, et võistlejate arvu silmas pidades, on koht “esimese poole” sees. Näiteks 4 võistleja puhul peab olema koht 1. või 2. Näiteks 6. koht tagab eliitkoondise koha siis, kui võistlejaid oli vähemalt 12.

Eliitkoondise sportlastele korvab EKFL EM-l ja MM-l osalemise kulud (osavõtumaks + transpordikulud).

EESTI KOONDIS 2018

2017 a. tulemuste põhjal saavad lähetuse 2018.a alaliidu kulul EMile ja MMile

Arida Muru

Kristina Koroljak

Endla Vaher

Andra Vagur

Õnnela Raudepp

Siim Savisaar

Rain Kuusnõmm

Mariliis Mia Topp

Jane Tammearu

Nikita Dvorkin (eeldusel, et ta on veel juunior)

 

A ja B koondis

Maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel on osalejate arv reguleeritud IFBB reeglitega. Iga riik võib välja panna A ja B koondise. Kui korraldajad pole märkinud teisiti, siis:
* A koondise maksimumsuurus ei tohi ületada selle ala võistluskategooriate arvu.
* B koondis ei tohi olla suurem, kui A koondis.
* Ühes kategoorias võib välja panna maksimaalselt 2 A koondise sportlast ja maksimaalselt 2 B koondise sportlast.
* B koondise maksimumsuurus ei tohi ületada selle ala võistluskategooriate arvu.

Kuidas moodustatakse Eesti A ja B koondis?

Maailma- ja Euroopa meistrivõistlusteks on koht A koondises garanteeritud kõigil Eesti eliitkoondise /vt link/ sportlastel, juhul, kui see ei lähe vastuollu ülaltoodud IFBB reeglitega.Võimalusel, annab EKFL üles kõik oma sportlased A koondises. Kui see pole võimalik, siis rakendatakse sportlikku printsiipi—arvestatakse tulemust EM-le eelnenud Eesti KV-l või MM-le eelnenud Eesti MV-l või korraldatakse valikvõistlus. Kui sportlased on erinevates kategooriates, siis eelistatakse oma kategoorias parema koha saanud sportlast. Kui see on võrdne, siis eelistatakse suurema osalajate arvuga kategooriat.