fbpx

Teadmiseks võistlejale

EKFL võistleja litsents

Litsents kehtib ühe kalendriaasta  ja maksab 75€. Laste litsentsitasu on 25€. Võistleja litsentsi väljastatakse ainult 1 kord aastas, kalendriaasta alguses (v.a enne algajate võistluseid esmakordsed võistlejad)
Litsentsitaotluse esitab sportlane klubile, klubi kinnitab ja saadab edasi EKFLi peasekretärile.

Kuidas taotleda võistleja litsentsi?

1) Täida litsentsi taotlusvorm . Vormi täitmiseks on teil vaja programmi Acrobat Readerit, mille saate SIIT. Pikemat õpetust saate vaadata SIIT
2)  Saada täidetud ankeet digiallkirjastatuna koordinaatorile 

3) Tasu läbi e-poe EKFL sportlase aasta litsents.

 

Võistlustele pääsemine

Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel ja välisvõistlustel saavad osaleda ainult EKFL-i liikmesklubide sportlased, kes omavad litsentsi. See tähendab, et vajadusel peab sportlane pöörduma mõne liikmesklubi poole sooviga sellega liituda või astub klubi ise EKFL-i liikmeks.

Osalemisest IFBB poolt sanksioneerimata võistlustel ja üritustel

EKFL-i litsentsiomanikel, kes osalevad IFBB poolt sanktsioneerimata võistlusel/üritusel, peatatakse litsents koheselt ja nad saavad tähtajatu võistluskeelu.

Sportlased, kellel pole EKFL-i litsentsi ja kes osalevad sellistel võistlustel või üritustel, peavad arvestama asjaoluga, et tulevikus EKFL-i võistlustel osalemiseks peavad nad eelnevalt läbima dopingukontrolli, mille maksumus tuleb tasuda sportlasel endal.

Väljavõte IFBB põhikirjast (19.3. üldsätted)

7. Sportlast või ametnikku, kes osaleb IFBB poolt sanktsioneerimata või heaks kiitmata võistlusel või üritusel, võidakse trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita. Osalemine hõlmab endas võistlemist, külalisesinemist, seminari, loengu või muu sarnase esitluse andmist, võistluste hindamist, ametikohuste täitmist, oma nime ja/või pildi kasutamise lubamist reklaami eesmärgil ning IFBB poolt sanktsioneerimata võistlustest ja üritustes osavõtmist mistahes muul kujul või viisil.

8. Vastavalt Konstitutsioonile ja Reeglistikule või siseriikliku, regionaalse või kontinentaalse liidu konstitutsioonile ja reeglistikule ei tohi IFBB poolt tunnustatud sportlane, kohtunik, ametnik ega muu liige kuuluda mõne teise kulturismi ja/või fitnessi organisatsiooni liikmeskonda. Samuti ei tohi liige osaleda ega propageerida teiste organisatsioonide tegevust mistahes kujul või viisil. Vastasel juhul võidakse liiget trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita.

 

Klubivahetus (väljavõte kehtivast kodukorrast)

 

5. KLUBI ESINDAMINE JA KLUBI VAHETUSE REEGLID
5.1. Igal sportlasel on õigus omal vabal valikul klubi esindada saades selleks klubilt loa ja
sõlmides vajadusel klubiga eelneva kokkulepe sportlase ja klubi koostöö tingimuste osas.
5.2. Sportlane võib üheaegselt esindada ainult ühte klubi.
5.3. Võistlustel saab klubi esindada sinna kuuluv sportlane.
5.4. Klubi vahetuse reeglitega sätestatakse sportlase liikumist ühest klubist (vana klubi) teise
klubisse (uus klubi).
5.5. Klubi vahetuse protseduur
5.5.1. Kui sportlane soovib vahetada klubi, peab uus klubi sooritama võistleja klubivahetuse
(edaspidi ülemineku).
5.5.2. Uus klubi koos sportlasega peab üleminekuks täitma EKFL sportlase klubivahetuse
ankeedi (üleminekuankeet) ja esitama originaalankeedi EKFL sekretariaadile.
5.5.3. Uus klubi alustab vajadusel läbirääkimisi sportlase vana klubiga, et saavutada
kokkulepe võistleja ülemineku tingimuste osas.
5.5.4. Vana klubi peab andma sportlasele ja üleminekut taotlenud klubile vastuse 15
kalendripäeva jooksul, alates üleminekuankeedi esitamise kuupäevast EKFL
sekretariaadile ning vanale klubile.
5.5.5. EKFL sekretariaadil on õigus lubada sportlane esindama uut klubi, ilma sportlase vana
klubi nõusolekuta, juhul kui vana klubi ei ole vastanud kirjalikul selgitusega sportlasele
ega uuele klubile 15 kalendripäeva jooksul, alates üleminekuankeedi esitamise
kuupäevast.
5.5.6. Lisaks üleminekuankeedi esitamisele peab uus klubi tasuma EKFL üldkoosoleku poolt
kehtestatud üleminekutasu (edaspidi üleminekutasu) EKFL arveldusarvele.
5.5.7. Sportlase üleminek registreeritakse EKFL sekretariaadis kui on esitatud korrektselt
täidetud üleminekuankeet ja laekunud üleminekutasu.
5.5.8. Ülemineku vormistamine toimub EKFL sekretariaadis hiljemalt 3 tööpäeva jooksul
pärast mõlema tingimuse täitmist.
5.5.9. Sportlane saab uue klubi eest võistelda hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast ülemineku
registreerimist.
5.6. Üleminekutasu:
5.6.1. Tasub Uus klubi
5.6.2. Üleminekutasu suurus kinnitatakse EKFL üldkoosoleku poolt.
5.6.3. Noorte, kuni 19.a. sportlaste klubi vahetuse korral üleminekutasu maksma ei pea.
5.7. Ülemineku toimumise aeg on kaks korda aastas: 01.-31. jaanuar ning 1.-31. juuli.

Klubivahetuse alustamiseks tuleb täita ankeet (.pdf) või ankeet (.docx) kolme osapoole vahel vastavalt kodukorrale. Üleminekut ei kinnitata EKFLi poolt ennem, kui ülemineku tasu on alaliidu pangakontole laekunud. Klubivahetuse tasu on 10€.

Võistlustele registreerimine

Võistlustele registreerimine käib läbi e-poe valides soovitud võistlus ja täites kõik vajalikud väljad. Kodulehel olevas võistluste kalendris on kõikide võistluste all osalemisnimekirjad, kuhu on lisatud võistlustele registreerunud sportlased.

Võistluste kalender http://www.ifbb.com/ifbb-board/

Kui võistleja kavatseb planeeritud võistlusel mitte osaleda, on ta kohustatud teavitama EKFL-i enda mitteosalemisest 1 nädal enne võistluste algust. Ilma mõjuva põhjuseta mitteteatamisel peab võistleja tasuma trahvi poole litsentsitasu ulatuses.

Trahvi mittetasumisel peatab EKFL võistleja litsentsi.

Euroopa ja maailmameistrivõistlustele pääsemine

Et pääseda Euroopa ja maailmameistrivõistlustele, peab sportlane osalema EM-le eelnenud Eesti karikavõistlustel või  MM-le eelnenud Eesti meistrivõistlustel.

Kui EM-l ja MM-l on korraldajate poolt kehtestatud võistlejate arvu piirangud, siis lähtub EKFL valikute tegemisel reeglina sportlikust printsiibist ehk siis viimase valikvõistluse tulemustest.

Rahvusvaheliselt tiitlivõistlustelt medali saanud sportlasele korvab EKFL rahaliste võimaluste olemasolul osaliselt või täielikult tiitlivõistluse osalemistasu ja transpordikulud.