fbpx

Treenerile

Kulturism ja fitness

Kulturismi- ja fitnessitreener on treener, kes omab koolitust nii tervistava kehalise treeningu kui ka jõu- ja vastupidavuse treeningu alal ning oskab ette valmistada ja läbi viia jõusaali ning üldkehalise arendamise treeninguid.

https://www.eok.ee/treenerid/treenerite-eetikakoodeks


Kvalifikatsioonisüsteemist ja kutsestandarditest.

Töötaja seisukohalt annab kutsekvalifikatsiooni tõendamisel saadud kutsetunnistus võimaluse eristada ennast tööturul nn libaspetsialistidest ning loob kutseala sees võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning annab aluse elukestvale õppimisele.
Tööandja jaoks annab kutsekvalifikatsioonisüsteem võimaluse kujundada ja planeerida ettevõttes sihikindlamalt personalipoliitikat, töötajate koolitust ja võimaldab organisatsioonil inimressurssi paremini juhtida. Kutsetunnistuste olemasolul ei pea tööandja tegelema töötaja tausta uurimisega, mis lihtsustab tunduvalt suures ettevõttes töötajate värbamist.
Koolitaja seisukohast on kutseomistamine abiks koolituse vajaduse ja sisu väljaselgitamisel.
Riigi jaoks on kutsekvalifikatsioonisüsteem protsesside suunajaks tööjõuturul, mis annab võimaluse inimressurssi hinnata ja planeerida riiklikul tasandil, luues eeldused majanduse konkurentsivõime kasvuks.

Lisainfo koduleheküljel www.kutsekoda.ee

EUROPASSI KUTSETUNNISTUSE LISA