Privaatsuspoliitika

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate
privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis
käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie
tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu
õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Eesti
Kulturismi ja Fitnessi Liit kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga
ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress,
eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil.
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi
puudutavate andmete  talletamisel  (Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit võib paluda teatud veebilehe
aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad
isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja
teisi andmeid);
• järelmaksutaotluse esitamisel

 

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda
(sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse
ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime
teada, millised veebisaidi ja toodete osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse
selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu uutest
koolitustest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie
uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide
sihtrühmast igal ajal eemaldada.
Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud
kohustuste täitmiseks.
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidule nõusoleku enda andmete
automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel

või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu
avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

 

Isikuandmete kaitse

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed,
tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete
muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas
kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest
koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta
ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks
kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja
isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus
sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

 

Turvalisus

Kõik Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks
saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud
andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete
ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel
privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima,
et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.
Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit. Privaatsuspoliitika
või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil
info@kulturism.ee
Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu
poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik
pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.