Kohtunikule

NÕUDED KOHTUNIKELE EESTI MEISTRI- NING KARIKAVÕISTLUSTEL

  • Eesti võistlustel kasutada alati vähemalt seitset kohtunikku.
  • Kohtunikuna ei saa tegutseda võistleja pereliige (sugulane).
  • Kohtunikuna ei saa tegutseda sportlane, kes samal aastal võistleb.
  • Võistluste kohtunike kogu vaatab läbi ja kinnitab EKFL juhatus (selles ei osale võistlev sportlane).
  • Kohtunikud paigutada istuma nii, et puuduks võimalus suhelda (puudatab ka testkohtunikke).
  • Korraldada meie kohtunikele regulaarselt koolitusi IFBB lektoritelt.

KUIDAS SAADA HINDEKOHTUNIKUKS?

Eesti taseme kohtunikuks saamiseks tuleb edukalt sooritada testhindamine Eesti meistri- või karikavõistlustel. Oma soovist anna teada aadressil: info@kulturism.ee