Milleks liituda

MILLEKS LIITUDA?

10 põhjust, miks fitnessklubil on kasulik liituda EKFL-ga

  1. EKFL liikmelisus annab õiguse taotlelda kohalikelt omavalitsustelt noortespordi arendamiseks mõeldud pearaha.
  2. Liikmesklubidel õigus saada Treener (EKR 5) tasemega treeneritele riiklikku palgatoetust.
  3. Liikmesklubi treeneritele on EKFL-i poolt korraldatud koolitused soodushinnaga, -10%
  4. Õigus tulla enda klubi esitlusega Eesti karika- ja meistrivõistlustele klubi promoma ja välja panna sportlastele auhindu.
  5. Liikmesklubil on õigus eksponeerida oma logo Eesti sisestel võistlustel (laval), EKFL-i kodulehel ja EKFL-i ja võistluste reklaamtrükistel. Eesti sisestel võistlustel on igale liikmesklubile garanteeritud 2 vabapääset VIP kohtadele.
  6. Liikmesklubi omab juurepääsu EKFL-i jooksvale informatsoonile ja saab jagada oma informatsooni teistle liikmesklubidele.
  7. Liikmesklubil on õigus osaleda EKFL i juhatuse valmisetel ja samuti juhatuse koosolekutel.
  8. Liikmesklubil on õigus saada kajastust EKFLi kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel.
  9. Igaastane noorte spordi toetus.
  10. Treenerite palgatoetus.