Kasutajatingimused

E-poe kasutustingimused

  1. Üldtingimused

1.1. www.kulturism.ee  e-pood müüb MTÜ Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit kuuluvas e-poes müüdavaid tooteid – võistlejate litsentse, võistluste osalusi ja treenerite koolitusi (edaspidi Tooted).

1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.kulturism.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku MTÜ Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel www.kulturism.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Müüja andmed:
MTÜ Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit,  registrikood: 80031345
Jalgpalli 1, 11312 Tallinn, Eesti
(+372) 5845 2972
info@kulturism.ee

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

  1. Ostu sooritamine

3.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

3.3. Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnitan&maksan“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

3.4. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

3.5. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

3.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

  1. Makseviisid

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda krediitkaardi abil ja arve alusel

4.2. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.

  1. Vastutus

5.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

6. Kasutamistingimused ja nende muutmine

6.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

6.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

6.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

7. Tagastamistingimused

7.1.Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

7.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul moel, kui see on vajalik veendumisaks kauba omaduste või suuruse sobivuse kohta.

7.3. Kui kaupa on kasutatud muuks ning sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või keelduda kauba vastuvõtmisest ja maksumuse tagastamisest.

7.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus e-posti aadressile info@kulturism.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest ning kirjutama juurde kauba tagastuse põhjuse.

 

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1.  Klient  annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Kliendi isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, võistluskategooria, pikkus ja kaal, treeneri nimi, e-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.