Koolitused

Esimene Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu jõusaalitreenerite koolitus ja atesteerimine toimus 2002. aasta 16. – 17. märtsil, mil 20 esimest treenerit said jõusaalitreeneri litsentsi. Esimesed EOK kulturismi ja fitnessitreeneri kutsetunnistused anti välja 8. detsembril 2004 ning kutsetunnistuste värsketest omanikest moodustati esimene Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kutsekomisjon, kes hakkas järjepidevalt kulturismi- ja fitnessitreenerite tasemekoolitust korraldama ja kutseid väljastama.

Käesolevaks ajaks on nii  kutsekomisjoni koosseisus, kui ka taseme- ja  täiendkoolituste sisus muutunud palju. Jõusaali- kulturismi- ja fitnessitreeneri tasemekoolitused EKR3-4 tasemele (abi- ja nooremtreener) toimuvad 2 korda aastas ja annavad põhjalikud baasteadmised jõusaalitreeningu alustest, toitumisest, taastumisest, toidulisanditest jm. Tasemekoolitus sobib hästi nii tulevastele jõusaali- ja personaaltreeneritele, kui ka teiste spordialade ÜKE treeneritele, rühma- ja aeroobikatreeneritele, kehalise kasvatuse õpetajatele ja füsioterapeutidele. Koolituse õppekava on pidevas arengus arvestades nii treenerite kui ka tööandjate vajadusi, samuti viimaseid trende ja suundumusi tervise- ja fitnessimaailmas.

Regulaarselt toimuvad täiendkoolitused haaravad väga erinevaid teemasid nii meditsiinist, psühholoogiast, füsioloogiast, anatoomiast kui ka kulturismi- ja fitnessi võistlusettevalmistusest ning võistlusmäärustest. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu täiendkoolituste eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid ja asjakohaseid loenguid võimalikult laiale sihtgrupile. Täiendkoolitused on leitavad e-poest.

Kulturismi- ja fitnessitreeneri tasemekoolituse õppekavad:

EKR3 Kulturismi ja fitnessitreeneri õppekava

EKR4 Kulturismi ja fitnessitreeneri õppekava

EKR4 Personaaltreeneri õppekava

EKR5 Kulturismi ja fitnessitreeneri õppekava 

Koolituste (nii taseme- kui ka täiendkoolitused) eest tasumine toimub läbi e-poe krediitkaardiga või arve alusel. Tasumine tagab registreerumise ja koha koolitusel. Koolitustele kehtib soodushind ainult EKFL liikmesklubide treeneritele. Õppetasust vabastamine ei ole võimalik.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit on Eesti Töötukassa koolituspartner

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada EKFLi hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.
Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral kreeditarvega 100% koolituse tasust juhul, kui arve oli juba eelnevalt tasutud või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.
Hilisema teatamise korral kreeditarvet ei vormistata.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist, aga ei ilmu koolitusele kohale ning ka ei teata vähemalt kolm päeva enne enda mitteilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust ei väljastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
EKFLil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt kolmepäevase etteteatamisega.
Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord; õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord; koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord; täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord on leitavad siin.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kutsekomisjon väljastab täiendkoolitustunde ka teistele koolituste korraldajatele. Täpsemad nõuded on leitavad siin.