fbpx

5. taseme treenerikutse taotlemine, nõuded, koolitused

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kutsekomisjon muutis 5. taseme taotlemise süsteemi, mis jagab 5. taseme taotlemiseks vajalikud teemad aasta peale ära. See võimaldab treeneritel lihtsamalt koolituste jaoks aega planeerida ning samas annab võimaluse kõikidel huvilistel üksikuid loenguid kuulata – kõik V taseme loengud on jagatud mooduliteks ja avatud kõikidele soovijatele (kõiki mooduleid saab kuulata ka täiendkoolitusena ning saada selle eest täiendkoolitustunde).

 

Nõuded 5. taseme kutsetunnistuse taotlemiseks (Väljavõte kutseandmise korrast treenerikutsele):

Treeneri, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:
→ keskharidus, nooremtreeneri, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele
kogumahus 160 tundi treeneri, tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja
spetsialiseerumise erialal – spordialal 70 tundi, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord kolme aasta
jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 ja
nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel kokku;
→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis
ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord
kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4
aasta jooksul;
→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis
ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord
kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8
aasta jooksul.

 

EKR5 erialane koolitus on jagatud mooduliteks, mille moodustavad järgmised loengud:
  • Tipp-fitnessistide ja kulturistide treening
  • Kulturism ja keha säästev areng. Kehakoostise määramise erinevad meetodid, teooria ja praktika
  • Kliendisuhtluse alused. Reklaam ja turundus jõusaalitreenerile.
  • Spordipsühholoogia kulturismi- ja fitnessitreeneritele
  • Toidulisandid ja doping spordis / Dopingu põhialused treenerile
  • Võistlusmäärused, lavaline välimus ja poseerimine kohtunikult treenerile, teooria ja praktika

EKR5 kulturismi- ja fitnessitreeneri praktiline eksami sisuks on kulturismi või fitnessi võistlussportlase ettevalmistamise võistlusteks (sügis- või kevadhooaja algajate võistlus või EMV/KV kulturismis ja fitnessis).

Nõuded praktilise eksami lõputööle.

Lõputöö peab sisaldama sportlase füüsilise vormi iseloomustust programmi alguses (kaal, pikkus, mõõdud, võimalusel kehakoostise analüüsi tulemus, treenitava sportlik taust), fotomaterjal algvormist ja arengust kogu perioodi vältel, võistleja treeningkava (koos muudatustega, kui tehti), toitumiskava ja kokkuvõte tulemustest. Lõputöö esitatakse 2 nädalat enne kutseeksami toimumist mailiaadressile koolitus@kulturism.ee. Lõputöö ettekanded kutsekomisjonile toimuvad kahel korral aastas (sügisel ja kevadel) kutseeksami päeval.

Kogu dokument on leitav siin

Järgmised V taseme taotlemiseks vajalikud moodulid toimuvad juba lähiajal: 19. oktoobril Võistlusmäärused, lavaline välimus ja poseerimine ning 10. novembril Toidulisandid ja doping spordis.

 

Related Posts