fbpx

Treenerikutse, kutse taotlemine, eelseisvad tasemekoolitused

Treenerikutse on Eestis jagatud ära tasemete kaupa, kokku on tasemeid 6 (alustades lugemist kolmandast). Kulturismi- ja fitnessitreeneri kutsetunnistustest on kõige enam 3. kutsetaseme treenereid, ehk abitreenereid, kes EOK taseme sisukirjelduse järgi võiksid töötada jõusaalis valvetreenerina, mitte aga iseseisvalt ja personaalselt kliente teenindades. Taseme tõstmine on reglementeeritud kutse andmise korras ja sisaldab nõudeid kutse omistamiseks, taasomistamiseks ja tõstmiseks. Need nõuded on leitavad siin.

Allpool on välja toodud kõik EOK treenerikutse tasemete sisukirjeldused:

Abitreener (kutsetase 3) on omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Ta täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades ning võib vajada juhendamist.

Nooremtreener (kutsetase 4) on omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppe ja praktilise treeneritööga. Ta täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ning töötab enamasti iseseisvalt.

Treener (kutsetase 5) on omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealasel õppe ja pikaajalise treeneritööga. Ta täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ja kõrgendatud saavutusnõuete nimel elukvaliteedi tõstmise eesmärgil või sportliku konkurentsi tingimustes. Treener omab valmisolekut erialaste teadmiste edasiandmiseks huvitatud osapooltele ning vastutab treeningtööks vajalike ajaliste ja tehniliste vahendite kasutamise ja treenerite omavahelise töökorralduse eest.

Vanemtreener (kutsetase 6) on enamasti omandanud kutsealased oskused ja teadmised kombineeritult kõrgema erialase formaalõppe ja kutsealase koolitusega ning pikaajalise ja tulemusliku treeneritööga. Ta täidab analüüsimist ja otsustamist eeldavaid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ja sportliku konkurentsi või tervise erinõuete tingimustes. Vanemtreener vastutab erialaste teadmiste edasiandmise eest huvitatud osapooltele ning juhib terviklikuks treeningprotsessiks vajalike ressursside kasutamist ja treenerite omavahelist töökorraldust.

Meistertreener (kutsetase 7) on enamasti omandanud kutsealased oskused ja teadmised kombineeritult kõrgema erialase formaalõppe ja kutsealase koolitusega ning pikaajalise pideva ja tipptasemel tulemusliku treeneritööga. Ta täidab teadmiste analüüsimist, süstematiseerimist, edasiarendamist ja õpetamist eeldavaid tööülesandeid ettearvamatutes ning uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ja kõrgetasemelise sportliku konkurentsi või tervise erinõuete tingimustes. Meistertreener vastutab erialaste teadmiste edasiandmise eest huvitatud osapooltele, loob uut teadmust, arendab spordiala metoodikaid ning koostab õppematerjale, mis aitavad kaasa treenitavate meisterlikkuse kasvule. Vastutab tervikliku treeningprotsessi strateegilise planeerimise ja juhtimise eest.

Eliittreener (kutsetase 8) on omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral ning need on rahvusvahelisel tipptasemel korduvalt tõestatud tulemusliku treeneritöö kaudu. Ta täidab valitud erialal eriti arenenud ja spetsialiseeritud oskusi ning tehnikaid eeldavaid tööülesandeid, kasutades tulemuslikult kõige edumeelsemaid ja piirialadel olevaid teadmisi kõikides liikumisharrastuse ning spordi valdkondades ja tasemetel. Omab rahvusvahelist autoriteeti, kujundab eeskuju ja käitumise kaudu spordiala kultuuri rahvusvahelisel tasemel, demonstreerib oma novaatorlikkust, iseseisvust, teadus- ja kutsealast meisterlikkust ning pidevat pühendumust uute ideede või protsesside arendamisel töö- või õppesituatsioonides.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu erialased tasemekoolitused 3. ja 4. tasemele toimuvad kahel korral aastas – sügiseti ja kevadeti. Kaht kutsetaset koolitatakse koos, kuna koolitusmaterjali on keeruline jagada pooleks – paljud teemad on vajalikud kuulata nii abi-, kui ka nooremtreeneritele. Järgmine 3. – 4. taseme treenerite koolitus alustab juba 15.03, koolitusel läbitavad teemad ja praktikumid on järgmised:

 • Kulturismi treeningmetoodika alused ja kulturistide toitumise alused, toitumise analüüs ja müüdid
 • Liikumiselundkonna ehitus ja talitlus
 • Võistlusmäärused
 • Jõutreening erineva ea ja tasemega inimesele
 • Jõutreeningu alused, vastupidavusalade sportlaste treening
 • Jõusaali harjutused ja treeningvahendid (põhjalik 10 ak praktikum) + kavade koostamine
 • Jõusaaliharjutused füsioterapeudi pilgu läbi
 • Laste ja noorte treeningu teooria ja praktika
 • Toidulisandite teaduslikud uuringud
 • Dopingu põhialused treenerile
 1. taseme treenerikoolitus toimub vaid ühel korral aastas ja on suunatud võistlusspordile – kuidas valmistada ette kulturismi ja fitnessi sportlast lavale. 2019. aasta ainus 5. taseme koolitus alustab 16.02 ja sisaldab järgmiseid teemavaldkondi:
 • Tipp-fitnessistide ja kulturistide treening
 • Kulturism ja keha säästev areng
 • Keha koostise määramise erinevad meetodid, teooria ja praktika
 • Sissejuhatus spordipsühholoogiasse kulturismi ja fitnessi treeneritele
 • Võistlusmäärused, lavaline välimus, poseerimine kohtunikult treenerile

Lisaks toimuvad igal kuul erinevad täiendkoolitused, mille kohta on info leitav kalendrist.

Treenerikutse kehtivusaeg on 4 aastat, kutse tähtaja lõppemisel on kaks võimalust : kutset taasomistada (selleks on vaja tõendada 60 täiendkoolitustundi) või taset järjepidevalt tõsta.

Lisaks erialakoolitusele peavad olema eksamile tulles olema läbitud ka vastava taseme EOK üldained, 2019. aastast hakkas kehtima lisanõue esmaabikoolituse kohta, nimelt peavad kõik kutset taotlevad treenerid olema läbinud 16h esmaabikoolituse.

Related Posts