SAADA OMA VÕISTLEJA LITSENTS EKFL-ILE

Kõik võistlejad kes soovivad võistelda EKFL-I poolt sanktsioneeritud võistlustel, peavad täitma võistleja litsentsiankeedi.

1) Täida litsentsi taotlusvorm (näidis saadaval siin)

2) Tasu EKFL kontole EE392200221061904652 summa 50€ (Lastele 25€). Selgitusse lisa võistleja nimi, klubi nimi, võistleja litsents – aastaarv.

3) Saada täidetud ankeet ja makset tõendav dokument oma klubi võistlusspordi koordinaatorile

Võistlustele registreerimine

Võistlustele registreerimine käib klubide kaudu, st klubi esitab EKFL-ile oma sportlaste nimekirja. Võistleja peab esitama klubile info enda planeeritud võistluste kohta kaks korda aastas (kevadhooaeg 01.01.-30.06 ja sügishooaeg 01.07-31.12). Info tuleb edastada EKFL-ile üks nädal enne oma esimese planeeritud võistluse viimasest ülesandmiskuupäevast.

Võistluste kalender http://www.ifbb.com/ifbb-board/

Kui võistleja kavatseb planeeritud võistlusel mitte osaleda, on ta kohustatud teavitama EKFL-i enda mitteosalemisest 1 nädal enne võistluste algust. Ilma mõjuva põhjuseta mitteteatamisel peatab EKFL võistleja litsentsi.

Küsimuste korral kirjuta

info@kulturism.ee