EKFL võistleja litsents FITNESS CHALLENGE 2024. aastaks

EKFL võistleja litsents FITNESS CHALLENGE 2024. aastaks

75.00

Litsentsitasu maksmisega kinnitan, et olen edastanud klubile enda ja treeneri poolt digiallkirjastatud litsentsiankeedi

Palume salvestada täidetud ja allkirjastatud litsentsivorm oma nimaga (Näide: Litsentsiankeet_Mari_Paat)

 

Litsentse väljastame 2024. aasta jooksul.

 

 

SPORTASLELE OLULISED VÄLJAVÕTTED KODUKORRAST

3. VÕISTLUSED JA AMETLIKUD ÜRITUSED

3.1.         EKFL korraldab või annab loa korraldada kõiki Eestis läbiviidavaid IFBB kulturismi ja fitnessi võistlusi ja muid sanktsioneeritud üritusi.

……

3.3.         Kõik kulturismi ja fitnessi võistlused ja muud punktis 3.1. nimetatud üritused, mis ei ole korraldatud EKFL poolt või mis ei ole kooskõlastatud EKFL loetakse mitteametlikeks ning neil osalemist IFBB litsentsiga sportlaste poolt loetakse dopingureegli rikkumiseks ning nad jäetakse tähtajatult ilma vastavatest IFBB litsentsidest ning õigusest võistelda IFBB ja EKFL võistlustel. IFBB litsentsi omanud või tulevikus taotleda soovivale sportlasele rakendub käesoleva kodukorra punkt 6.4.7. Kohtunikud, treenerid ja käesolevas kodukorras nimetatud ametiisikud loetakse dopingureeglite rikkujateks ning jäetakse ilma IFBB ja/või EKFL vastavatest litsentsidest, kutsetunnistustest ning ametipositsioonidest EKFL juhtorganites sh. kuid mitte ainult juhatuses ning komisjonides.

……

4. EESTI RAHVUSKOONDIS

4.1.         Eesti rahvuskoondisese kulturismis ja fitnessis kuuluvad sportlased, kes omavad EKFL sportlase kehtivat litsentsi ning esindavad Eestit kõikidel IFBB kulturismi ja fitnessi tiitlivõistlustel.

……

4.3.         Eesti rahvuskoondisesse kulturismis ja fitnessis võib kuuluda vastavalt Eesti Vabariigi spordiseadusele ainult Eesti Vabariigi kodanik.

4.4.         Jooksval aastal Eesti meistrivõistlustel  või  Eesti karikavõistlustel osalemine on rahvuskoondisesse pääsemise eeltingimus.

…..

6.2.         Sportlaste litsentsid

……

6.2.2.     Litsentsi taotlemisel kohustub sportlane alluma Eesti Vabariigi spordiseadusele, EKFL põhikirjale, käesolevale kodukorrale, EKFL eetikakoodeksile, EKFL juhatuse otsustele, EKFL distsiplinaar-komisjoni otsustele, EKFL aukohtu otsustele ning Eesti Antidopingu reeglitele.

6.2.6.     EKFL sportlase litsents väljastatakse üheks kulturismi ja fitnessi hooajaks ning

6.2.6.1. litsentsi tingimused kehtivad aasta aega alates litsentsi omandamise kuupäevast.

……..

6.2.6.5. Võistlemise õigus on kõigil litsentsi omavatel sportastel hoolimata litsentsi omandamise ajast kalendri aasta lõpuni.

mastercard visa