EESTI KARIKAVÕISTLUSED JA LITSENTSITASU HÜVITAMINE

Seoses koroonakriisi ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega spordiürituste korraldamiseks otsustas Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatus 5. mail 2020. aasta karikavõistlused kulturismis ja fitnessis ära jätta.

Tulenevalt kulturismi ja fitnessi võistluste ärajäämisest 2020. aasta esimesel poolaastal, pakub Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit 2020. aasta litsentsi soetanud sportlastele  soovi korral litsentsitasu hüvitamist ½ litsentsitasu summast. Palume saata sooviavaldused litsentsitasu hüvitamiseks e-maili teel info@kulturism.ee.

Eesti Meistrivõistluste toimumisaeg on eeldatavasti novembrikuu teises pooles vastavalt IFBB võistluskalendri muudatustele, täpne kuupäev selgub juunikuus toimuval EKFL üldkoosolekul.

Kuna IFBB Euroopa (EM)- ja Maailmameistrivõistluste (MM) toimumise kuupäevad on pidevas muutumises, siis arutas Eesti Kulturismi ja Fitnessi juhatus võimalust erandkorras võimaldada 2020 aastal sportastel osaleda EM-l ja MM-l ka juhul kui Eesti Meistrivõistluste tegelik kuupäev osutub EM-i või MM-i omast hilisemaks. Sellisel juhul kohustub sportlane osalema Eesti Meistrivõistlustel distsiplinaarmäärustiku alusel. Täpne võistlustel osalemise protseduur ja nõuded avaldatakse peale üldkoosoleku toimumist.