Täiendkoolitus “Toidulisandid ja doping spordis”

Täiendkoolitus “Toidulisandid ja doping spordis”

45.00

Täiendkoolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid:

  • Mis on toidulisand ja kuidas toidulisandid liigituvad?
  • Millal on toidulisandi tarvitamine õigustatud?
  • Millistel toidulisanditel on teaduslik tagapõhi?
  • Mis vahe on ravimil ja dopingul?
  • Millised on levinumad dopingutüübid?
  • Millised on riskid ja tagajärjed dopingu kasutamisel?
  • Kuidas mõjutab dopingu tarvitamine organismi?

Lektor Siim Kelner

Koolituse maht 6 akadeemilist tundi, maksumus 45€

Koolitus toimub zoom keskkonnas, link saadetakse e-mailile päev enne koolituse toimumist.

Estcard