EKSAM: kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreeneri tasemeeksam 24. novembril

 

EOK Kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreenerite tasemeeksam toimub 24. novembril 2018 algusega 10:00, Sparta spordiklubis.

Eksam koosneb kahest kirjalikust testist ning praktilisest eksamist.
Dokumentide esitamise aeg: 30.09 – 19.11 2018
Dokumentide esitamine toimub Spordiregistri süsteemi kaudu.
Ilma treenerikutset eelnevalt omamata (esmataotlemine) sisenege avaliku veebi kaudu SIIN.
Kui teile on eelnevalt antud treeneri kutse, sisene SIIN.
Täpne juhis kutse taotlemise kohta siin.

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda taotleja:
1) avaldab keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava
kutsetaseme ning spetsialiseerumise
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV
3) laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse keskkonda koolitaja poolt
6) laeb keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid
7) laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutseomistamise ja taasomistamise tasud

* Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 32 eurot
* Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 38 eurot
* Treener EKR 5 (varasem III tase) – 45 eurot
* Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 58 eurot
* Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) – 64 eurot
* Eliittreener EKR 8 – 75 eurot

Kutseomistamise tasu kanda Eesti Kulturismi- ja Fitnessi Liidu arveldusarvele, selgituseks taotleja nimi ja tase.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
IBAN: EE132200221029184692 (Swedbank)

Nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on leitavad siit: http://www.kulturism.ee/wp-content/uploads/2018/02/ka_kord_treenerikutsetele_22-11-2017.pdf

 

Erialased õpikud siin
Üldosa õppematerjalid, siin

NB! Alates 2006. aasta 1. septembrist peavad uue spordiseaduse alusel olema kõigil Eestis töötavatel jõusaalitreeneritel kutsekvalifikatsioonitase, mida pisteliselt kontrollib Eesti Olümpia Komitee vastav komisjon.

Taseme taotlejal on soovitav oma teadmistele lisa saada järgnevatest väljaantud raamatutest: Kulturism I, Kulturism II, Kulturism kõigile, Kulturism ja Fitness. Lisaks teadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast, bioloogiast, kulturismi ajaloost jt. ning üldisi teadmisi spordivaldkonnast laialdasemalt.

Kutsekomisjoni kontakt: Janika Koch-Mäe, janika.koch-mae@kulturism.ee