fbpx

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kommentaar seoses hiljutise dopingu juhtumiga.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit (EKFL) teeb tihedat koostööd Eesti Antidopingu Agentuuriga (EAD) ning järgib kõiki vastavaid reegleid ja ettekirjutusi, seal hulgas dopinguproovi tulemuste avalikustamise osas. Posititiivse dopingu tulemuse ametlik avalikuks tegemine on ette nähtud peale dopingujuhtumi menetlemise lõppu. Seetõttu ei ole EKFL andnud ametlikku pressiteadet ega omapoolseid kommentaare. Kuna sportlane ise ja sportlase treener on juhtumi sotsiaalmeedias avalikustanud, siis EKFL peab vajalikuks avaldada EAD teate. EKFL ametlik teade ja seisukoht järgneb peale dopingujuhtumi menetlemise lõppu.

Teadmiseks sportlastele ja treeneritele tulevikuks järgnev link:

http://www.antidoping.ee/kui-proov-positiivne/

Eesti Antidopingu kommentaar:

Eesti Antidoping annab omapoolsed kommentaarid dopingujuhtumile kulturismis, ametlik teade tuleb juhtumi menetlemise lõppemisel.

Eelmisel nädalal jõudis Eesti Antidopinguni WADA-akrediteeritud laborist teade, et ühest Eesti Antidopingu läbiviidud dopingukontrolli A-proovist on leitud halb analüütiline leid. Proov kuulus kulturistile Ivo Parveots ning see sisaldas vähesel määral klenbuterooli.

Proov anti võistlussiseselt 21. aprillil toimunud Eesti karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis. Kokku võeti võistlustel neli proovi, ülejäänud proovidest keelatud aineid ei leitud.

Hetkel on käimas dopingujuhtumi menetlemine ning juhtum avalikustatakse täpsemalt menetluse lõppedes.

Tegevuste järjekord juhtumi menetlemisel:

1) Sportlasel on õigus avada B-proov

2) Sportlane annab omapoolse selgituse, kuidas keelatud aine tema organismi sattus

3) Toimub dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi istung(id)

4) Vormistatakse otsus võimaliku karistuse kohta

5) Otsuse tegemisest 21 päeva jooksul võivad kõik osapooled otsuse edasi kaevata apellatsioonikolleegiumi

6) Kui otsust edasi ei kaevata, võib juhtumi üksikasjad avalikustada